Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju Inwestycje dla Polski

Portal oferuje także bezpłatne szkolenia, skierowane zarówno do pracodawców, jak i pracowników. Eksperci PPK w prosty sposób przybliżają zasady działania programu. PFR jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru uczestników PPK i instytucji finansowych dopuszczonych do oferowania PPK, a także rejestru zawartych umów o zarządzanie PPK i podmiotów zatrudniających, które te umowy zawarły. System Ewidencji PPK oprócz agregowania […]

What Is a Data Warehouse? Definition, Concepts, and Benefits

Data lakes, much like real lakes, have multiple sources (“rivers”) of structured and unstructured data that flow into one combined site. Data warehouses are designed to be repositories for already structured data to be queried and analyzed for very specific purposes. Advanced concepts and applications in databases encompass a range of crucial functionalities. Database Management […]