Portal oferuje także bezpłatne szkolenia, skierowane zarówno do pracodawców, jak i pracowników. Eksperci PPK w prosty sposób przybliżają zasady działania programu. PFR jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru uczestników PPK i instytucji finansowych dopuszczonych do oferowania PPK, a także rejestru zawartych umów o zarządzanie PPK i podmiotów zatrudniających, które te umowy zawarły. System Ewidencji PPK oprócz agregowania informacji z całego rynku PPK, odpowiada także za weryfikację uprawnień uczestników PPK do otrzymania wpłaty powitalnej oraz dopłat rocznych od państwa. Z o.o., prowadzącą dla pracodawców i pracowników dedykowany portal internetowy. Znajdziesz informacje o wszystkich swoich rachunkach PPK, w których szczegółach sprawdzisz m.in.

Pociągi za darmo. W jeden dzień i dla ściśle określonej grupy wiekowej

  1. Pozwala również na wygenerowanie raportu z zestawieniem danych o rachunkach oraz podsumowaniem całości środków zebranych w PPK.
  2. Każdy pracownik, który jest uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych, posiada swój osobisty rachunek PPK w instytucji finansowej, wybranej w jego firmie.
  3. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianą handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.
  4. Eksperci PPK w prosty sposób przybliżają zasady działania programu.
  5. Innym, nie mniej ważnym, są wyzwania dla systemu ubezpieczeń społecznych oraz programów długoterminowego oszczędzania.

Uczestnik PPK może sprawdzić stan swoich środków na rachunku PPK w serwisie internetowym instytucji finansowej, prowadzącej ten rachunek. Uczestnik programu ma także dostęp do informacji o wszystkich swoich rachunkach PPK w Serwisie MojePPK, pod adresem W pierwszej kolejności na PPK zyskają pracownicy, bo to z myślą o nich został zaprojektowany program. Dzięki wpłatom pracodawcy i dopłatom od państwa, pracownicy oszczędzają więcej i efektywniej. Atutem programu jest też jego prostota – wpłaty odprowadza pracodawca, a pracownik nie musi wykonywać w zasadzie żadnych czynności związanych z bieżącą obsługą. Nie musi też znać produktów inwestycyjnych i wybierać strategii, ponieważ te kwestie reguluje ustawa, określając politykę inwestycyjną, która jest dostosowana do wieku pracowników.

Instytucje finansowe oferujące prowadzenie PPK

Dobrą motywacją są spore dopłaty ze strony pracodawcy i bonusy wypłacane przez państwo. Europejski Kongres Gospodarczy to jedno z największych wydarzeń biznesowych Europy Centralnej. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach pod hasłem „Transformacja dla przyszłości” po raz szesnasty rozmawiano o przyszłości europejskiej i polskiej gospodarki. Przez cały dzień uczestnicy konferencji mogli także skonsultować się z ekspertami PFR Portal PPK, którzy udzielali wyczerpujących informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jak planować rozwój zawodowy, żeby być spełnionym w pracy i po godzinach? Według rozmówców, połączenie życia prywatnego i zawodowego jest trudne, ale nie niemożliwe, w wielu przypadkach to po prostu konieczność.

Spis treści

Osoby w przedziale wiekowym lat również mogą uczestniczyć w programie – muszą złożyć stosowny wniosek pracodawcy. Kwestie demografii mają charakter fundamentalny, zarówno dla gospodarki, jak i spraw społecznych i rynku pracy. Jak ocenia prof. Paweł Wojciechowski, około 1/3 luki demograficznej może rozwiązać rozwój technologii, kolejne 1/3 migracje, a pozostałą część polityka strukturalna państwa.

Zestawienie danych o rynku energii – maj 2024 r.

– Liczby mówią same za siebie – na rachunku uczestnika PPK zarabiającego zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., znajduje się średnio od 100% do 130% więcej, niż on sam wpłacił do PPK. Mamy nadzieję, że dzięki serwisowi MojePPK informacja o tak atrakcyjnych zyskach dotrze także do nieprzekonanych. Satysfakcja uczestników PPK z osiągniętych wyników finansowych to najlepsza zachęta dla innych, by przystąpić do programu – podkreśla Robert Zapotoczny. Jesteśmy częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w ramach której odpowiadamy za prowadzenie działalności określonej w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Naszą misją  jest gromadzenie oraz udzielanie informacji o funkcjonowaniu PPK, tak aby nowo wprowadzany system oszczędzania został zaimplementowany jak najbardziej efektywnie, a nasza spółka była centrum kompetencji w programie PPK.

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Oszczędności gromadzone przez uczestnika PPK stanowią jego prywatną własność. W związku z tym – pomimo docelowego przeznaczenia tych środków na wypłatę po 60 roku życia – uczestnik PPK może w dowolnym momencie z nich skorzystać, dokonując zwrotu środków (bez konieczności podawania przyczyny). PPK to program solidarności i odpowiedzialności społecznej pracodawców oraz podniesienie standardu polskiego rynku pracy. Co do zasady, każdy pracodawca jest zobowiązany stworzyć PPK dla pracowników i wpłacać co najmniej 1,5% wynagrodzenia na ich rachunki w programie. Zaangażowanie pracodawców w program PPK jest docenione jako ich wkład w długoterminowe bezpieczeństwo finansowe pracowników. Podniesienie standardów polskiego rynku pracy zwiększa jego atrakcyjność i podnosi motywację pracowników – co jest z korzyścią zarówno dla pracowników jak i pracodawców.

Z Komisją Nadzoru Finansowego i Ministerstwem Finansów oraz innym uczestnikami rynku. Autorki z Biura Redakcyjnego regularnie publikują porady dotyczące wdrażania PPK na łamach m.in. Dziennika – Gazety Prawnej, Inforu[21][22][23] i innych wydawnictw. Spółka postanowiła[6] o przekazaniu zasobów swojej infolinii na potrzeby infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia, zaangażowanej w proces informowania o pandemii koronawirusa.

“W sytuacji zwrotu 30 proc. środków pochodzących z wpłat pracodawcy trafi do ZUS i zostanie zaewidencjonowane na koncie ubezpieczonego w ZUS jako jego składka emerytalna”. Kwota ta będzie więc dostępna po przejściu na emeryturę. Aby wypełnić lukę demograficzną, według panelistów konieczne jest prowadzenie rozsądnej polityki migracyjnej.

Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej ani oficjalnej interpretacji obowiązujących przepisów prawa.PFR Portal PPK sp. Nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub pozostających w związku z treściami zamieszczonymi na Portalu PPK. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści umieszczonych na Portalu PPK, w tym co do praw lub obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, należy skorzystać z pomocy podmiotów świadczących zawodowo pomoc prawną. Treści te nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Pracownicze Plany Kapitałowe są dostępne dla zatrudnionych obcokrajowców na tych samych zasadach, co dla obywateli polskich. Program restrukturyzacji finansowej hut, program prowadzony w związku z ustawą o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego oraz rządowy program pt. Agencja Rozwoju Przemysłu działa na zasadach spółki prawa handlowego, wykonując jednocześnie zadania instytucji rządowej. Od ponad 28 lat odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez wsparcie przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji.

30 grudnia został uruchomiony serwis MojePPK, prowadzony przez Dems spalił setki milionów na nieudanych kampaniach senackich. Rozwiązanie to jest skierowane do uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. Po zalogowaniu (przez profil zaufany lub za pomocą konta w serwisie), uczestnik uzyskuje dostęp do danych o łącznych środkach zgromadzonych w programie, a także szczegółowe informacje o posiadanych rachunkach PPK. Aby rozpocząć oszczędzanie, nie musisz wykonywać żadnych czynności. Do programu automatycznie zostanie zapisana każda osoba zatrudniona, która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 55 roku życia, o ile nie zrezygnowała z dokonywania wpłat na rachunek PPK.

Program powstał z myślą o pracownikach, aby – przy wsparciu pracodawców i państwa – mogli gromadzić i pomnażać długoterminowe prywatne oszczędności– niezależnie od powszechnego systemu Europejskie akcje: to wszystko oczy na Brexit emerytalnego. Dodatkowo PPK ma ważny wymiar społeczny i gospodarczy. Poprzez promowanie systematycznego, długoterminowego oszczędzania, pomaga wzmocnić fundamenty stabilnej gospodarki.

Aby maksymalnie ułatwić korzystanie z możliwości, jakie daje PPK, przygotowaliśmy zestaw narzędzi online dla pracowników i pracodawców. Dzięki serwisowi internetowemu każdy uczestnik może szybko sprawdzić stan środków na swoim rachunku i złożyć dyspozycje, a pracodawca sprawnie obsłużyć program. Z kolei dzięki kalkulatorom – zarówno pracownicy, jak i pracodawcy – mogą sprawdzić wysokość składek i szacunkową wartość oszczędności Trading futures jest lepszy gdy zaczynasz z Trading Simulator w określonym przez siebie horyzoncie czasowym. Każdy pracownik, który jest uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych, posiada swój osobisty rachunek PPK w instytucji finansowej, wybranej w jego firmie. Po „zapisaniu się” do PPK, czyli zawarciu przez pracodawcę umowy o prowadzenie rachunku w imieniu pracownika, uczestnik programu powinien otrzymać od instytucji numer swojego rachunku oraz dane do logowania się.

Między innymi dlatego powstał w tym roku serwis MojePPK, nowy instrument, ułatwiający sprawdzanie salda na wszystkich rachunkach PPK w jednym miejscu. Wprowadzony w tym roku portal umożliwia zalogowanie się za pomocą profilu zaufanego lub utworzonego w nim konta. Po zalogowaniu uzyskasz dostęp do szczegółowych informacji o poszczególnych utworzonych dla Ciebie rachunkach PPK. Będą tą między innymi informacje o łącznej wartości zgromadzonych środków w PPK, wysokości wpłat do PPK z podziałem na wpłaty Twoje, pracodawcy i państwa.

“Pochodzące od państwa — wpłata powitalna i dopłaty roczne wrócą do Funduszu Pracy. Środki od państwa stanowią bowiem premię za oszczędzanie do co najmniej 60. roku życia” — tłumaczy PFR. Część osób, zamiast na emeryturę, wykorzystuje system do bieżącego zarabiania. Działa to jak lokata bankowa, tylko że z większym zyskiem. Zwieńczeniem konferencji był panel ekspercki prowadzony przez Adama Smugę, radcę prawnego i Managing Partnera TIAS z udziałem dr Agnieszki Morskiej, prof. dr hab. Nie zabrakło także tematu budowania bezpieczeństwa finansowego, które wpływa na komfort psychiczny i umożliwia realizację pasji. Poza oczywistościami, takimi jak wydawanie mniej niż się zarabia, czy też unikanie zbytecznych zakupów i planowanie większych wydatków, Robert Zapotoczny zwracał uwagę na rozwiązania systemowe, np.

PFR TFI  zapewnia też powszechny dostęp do PPK dla wszystkich pracodawców. Jesteśmy gotowi do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z każdym zainteresowanym podmiotem. W zarządzaniu PPK korzystamy z wiedzy i doświadczenia całej Grupy PFR i dbamy, by nasza oferta jak najlepiej odpowiadała potrzebom rynku i spełniała oczekiwania klientów. Na wprowadzeniu PPK skorzystać mogą również pracodawcy.

„Uważamy, że system prawny mamy na dość wysokim poziomie, jeśli chodzi o prawo unijne i prawo międzynarodowe. Spółka prowadzi programy szkoleniowe pomagające we wdrożeniu PPK dla pracodawców i pracowników[9]. W 2019 roku przeprowadziła ponad 1300 szkoleń i konsultacji oraz konferencji wojewódzkich[10] dla 44 tysięcy uczestników, reprezentujących ponad 4300 firm, zatrudniających ponad 1,6 mln pracowników.

Szkolenia systemów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji (AI), bez uprzedniej, wyraźnej zgody Ringier Axel Springer Polska sp. Wyjątek stanowią sytuacje, w których treści, dane lub informacje są wykorzystywane w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe. Wszystkie wpłaty finansowane przez pracodawcę i pracownika, przekazywane są przez pracodawcę do instytucji finansowej zarządzającej programem, gdzie trafiają na indywidualne konto uczestnika. Środki są inwestowane w funduszu zdefiniowanej daty – dopasowanym do jego wieku. Aby zalogować się na swój rachunek, należy wejść bezpośrednio na stronę rachunek.mojeppk.pl. Robimy to przede wszystkim poprzez prowadzenie strony mojeppk.pl, jedyne oficjalne źródło informacji o funkcjonowaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Świadczenia emerytalnePrelegenci omówili kryteria kwalifikacyjne oraz procedury związane z ubieganiem się o świadczenia emerytalne w polskim systemie. „Żyjemy w świecie globalnym, w którym obywatele masowo przemieszczają się między państwami. Dotyczy to nie tylko Unii Europejskiej” — mówiła Gertruda Uścińska, profesor na Uniwersytecie Warszawskim i w IPiSS, była prezes ZUS. Ekspertka pozytywnie oceniła współpracę międzynarodową pod kątem systemów emerytalnych.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Do PPK obowiązuje automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 55 lat (pracownik, który ukończył 55. rok życia, ale nie ukończył 70. roku życia, może przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek). Pracownik może zrezygnować z PPK, składając pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W każdej chwili może także wrócić do oszczędzania, składając odpowiedni wniosek pracodawcy. Trzeba jednak pamiętać, że decyzja o wypłacie pieniędzy przed emeryturą oznacza rezygnację z kwot przekazanych przez państwo.

Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem Bartosza Marczuka, wiceprezesa PFR SA, o Centralnej Informacji Emerytalnej. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Więcej informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych znajdziesz na oficjalnym portalu informacyjnym W tym miejscu przygotowaliśmy wygodne narzędzia, które ułatwią korzystanie z  oferty zarówno klientom indywidualnym, jak i instytucjonalnym. Pracodawcy w kilku krokach mogą złożyć wniosek o uruchomienie PPK.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *